0
0
Subtotal: ฿0
No products in the cart.

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.pawwie.co

อัพเดตเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

www.pawwie.co ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่าน เราจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นมา หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณางดการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์เรา

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราต้องการเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาบนเว็บไซต์ของเรา โดยบริษัทจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • Line ID

บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Google Tag เป็นต้น

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อสนับสนุนการให้บริการ, สื่อสาร, รักษาความปลอดภัย, ป้องกันการฉ้อโกงและ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามความยินยอมของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับพันธมิตรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น บริษัทจัดส่งสินค้าหรือชำระเงิน โดยเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไว้อย่างปลอดภัยที่สุด โดยมาตรการดังต่อไปนี้

 • กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อไม่มีความจำเป็น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยหากท่านไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือแก้ไขสิทธิ์ใดๆ ท่านสามารถแจ้งความจำนงต่อบริษัทได้

ผู้เยาว์
เว็บไซต์ของเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้เยาว์ หากผู้เยาว์ได้ใช้บริการกับบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้เยาว์ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในทุกกรณี

การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์และการใช้คุกกี้ (Cookies)
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.pawwie.co เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลจาก Browserของท่านโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลประกอบด้วย

 • IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของโปรแกรม Browser
 • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่เว็บไซต์ของบริษัท
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนเว็บไซต์
 • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บต่างๆ

เป็นต้น

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ โดยทุกการเปลี่ยนแปลงจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

การติดต่อเรา
หากท่านต้องติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามหรือแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อในวันและเวลาทำการ

error: Content is protected !!