0
0
Subtotal: ฿0
No products in the cart.

นโยบายการจัดส่งสินค้า Shipping Policy

นโยบายการจัดส่งของ www.pawwie.co

อัพเดตเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

  • www.pawwie.co จะทำการส่งสินค้าเมื่อทำการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ชำระเงินเข้ามาและทำการยืนยันการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • จัดส่งสินค้าภายใน 5 วันทำการโดยประมาณ โดยไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดราชการ และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3-5 วันนับจากวันส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนส่งที่ให้บริการ และพื้นที่จัดส่ง
  • พื้นที่จัดส่งครอบคลุมประเทศไทยเท่านั้น
  • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้าหลังจากชำระเงิน
  • ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะ และเลข Tracking number ได้ทางไลน์ @pawwie โดยแสดงเลขออเดอร์และหลักฐานการโอนเงิน
  • ในกรณีที่สินค้าถูกตีกลับ ลูกค้าต้องชำระค่าส่งใหม่เองเป็นจำนวนเต็ม
  • ในกรณีที่ต้องการยกเลกคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกในช่วงเวลาก่อนส่งสินค้าออกเท่านั้น และจะโอนคืนในบัญชีที่ชำระเงินเข้ามาเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
error: Content is protected !!